Disclaimers

Denne blog er dedikeret til borderlinere, deres pårørende og dig, der måske lige har fået en diagnose stillet.

Men en række disclaimers må lyde for en ordens skyld:

#1 Jeg er ikke psykolog eller anden behandler i systemet

Jeg er ikke uddannet psykolog eller psykoterapeut, og de steder hvor der findes information om tilstanden samt hvad der ellers måtte være af sundhedsfagligt materiale/information er taget fra kilder skrevet af fagpersoner. I mange tilfælde markerer jeg også den brugte kilde, så man kan læse original-indholdet selv.

#2 Mine holdninger, værdier og etiske/moralske overbevisninger er 100% mine egne.

Dette forbehold tager jeg hver gang jeg laver indhold. Denne blog er første og fremmest ment som en personlig rejse og hvad der måtte ligge på siden er alt sammen udtryk for mine egne oplevelser eller værdier, medmindre andet er angivet.  I hvert fald så meget det overhovedet kan lade sig gøre.

#3 Fotos og citater

Jeg bruger indimellem fotos og citater fra bøger, hjemmesider eller fx video/podcasts. Disse er angivet med kilde så vidt muligt, ligesom mine fotos enten er forespurgt om og krediteret ift. Copyright-regler eller mine egne fotos af fx bøgers forsider og lignende. Skulle der være noget du opdager ikke forholder sig på denne måde, er du meget velkommen til at kontakte mig på [mailadresse]. Det er i så fald i 99% af tilfældende en forglemmelse.

#4 Kilder og videnskabeligt indhold

Jeg forsøger at videreformidle medicinske/fagligt psykologiske informationer fra officielle og anerkendte kilder, så vidt muligt. Dette gælder også udenlandske kilder.

#5 Anonymitet

Jeg forsøger i så høj grad det er muligt at behandle alle nævnte personligheder på så anonym og etisk forsvarlig måde som jeg kan i mit materiale. Det vil sige, at der vil være forhold som vil være udeladt af hensyn til min egen eller andre personers anonymitet. Navne kan være ændret for at opretholde en anonym distance og sikkerhed.

Hjemmesiden bruger cookies, men mere om det på siden om Cookie-politikken.