hjerte udskåret i træ i relief
Min terapi

Mentaliseringsterapi 101

Min gruppeterapi bruger mentaliseringsterapi som det terapeutiske grundlag for behandlingen.

I dag var første lektion/psykoedukation, hvad pokker det egentlig går ud på. Det handler ikke kun om empati – selvom det også indgår – men basalt set om:

Mentalisering er at se sig selv udefra og andre indefra

Med andre ord: At du kun ser andres motiver og følelser eller kun dine egne tanker og følelser er ikke nok. Mentalisering er at bevæge sig på en fleksibel skala mellem TANKE – FØLELSE, SELV – ANDRE og INDRE – YDRE aksen. Jeg kommer på et tidspunkt til at skrive meget mere om denne terapi-form og hvorfor den bruges til bl.a. borderline. For nu retter jeg blikket mod dagens terapi.

Mentalisering og misforståelser

Man kan ikke være menneske uden at opleve misforståelser. Det er vist en helt bevist grundregel. Men ofte der opstår misforståelser pga. kommunikationsnedbrud eller det der i terapi-sprog kaldes “mentaliseringsbrist”.

Hvor ofte og hvor seriøse misforståelserne er, influeres af mange ting. Men det centrale her er, når stærke følelser og en lav grad af følelsesregulering spænder ben for den sociale kontakt. Der er nemlig lige her, at ens ersonlighedsforstyrrelse kommer i konflikt med at se modparten indefra. Hvis vi har svært ved at mærke vores følelser, er det svært at følelsesregulere, og fokus bliver på ens egen oplevelse, tanker og følelser.

Mentaliseringsbristet

Det bliver med andre ord svært at se modparten indefra – herunder at spørge til, hvad der sker i modpartens indre. Der sker et nedbrud i kommunikationen. En misforståelse eller konflikt dukker op.

I terapien siger man, at der sker et mentaliseringsbrist.

Når jeg tænker på, hvordan jeg kan tabe hovedet med følelserne for fuld udblæsning, så kan jeg jo godt se, hvorfor det er svært at være borderline i dagens samfund. Den emotionelle ustabilitet skaber nogle helt umulige situationer nogle gange. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste her, der skammer sig over ikke at være “normal” i et samfund som Danmark.

Plads til alle i gruppen

Gruppeterapi kan noget helt særligt. Det er simpelthen så givende at møde andre med samme eller lignende problemer, der også kæmper med de samme udfordringer som en selv. Dynamikken i vores gruppe er særdeles omsorgsfuld såvel som rummende med nysgerrighed på hinandens liv og erfaringer. Jeg er sikker på, at jeg får en masse ud af det her forløb, der varer cirka 20 uger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *