Livsfarlig familie bogen med copyright
Bøger på dansk

Livsfarlig familie – af Inge Schütsack Holm

Har man læst “Den Indre Uro” af samme forfatter vil mange ting ligne det man har læst i den forrige. Dog er sproget mere dagligdags og rettet mod den brede befolkning frem for den fagligt tungere Den Indre Uro.

Især vil jeg fremhæve Livsfarlig Familie for de forskellige typer af mødre og de traumer, som di sse mødre skaber i barnet og hvordan. Her blev jeg endelig blev klar over, hvordan mit eget familiemønster, og hvilke konsekvenser det har haft. Ikke mindst hvordan det bidrog aktivt til min borderline-diagnose.


Livsfarlig familie er en samlebetegnelse for alle de familiekonstellationer, der kan føre til utryg tilknytning eller traume i barndommen, og som i voksenlivet fortsætter som en kronisk indre uro, der medierer smertefulde symptomer og store udfordringer med at finde ind i harmoniske og bæredygtige relationer.

Med afsæt i tilknytningsteori og neurovidenskab belyser Inge Schützsack Holm, hvad det er for samspilsprocesser, der kan erodere et barns medfødte tillidsevne og forstyrre dets sunde udvikling. Alle familier er forskellige, men dysfunktionelle familier har det til fælles, at de primære omsorgspersoner er emotionelt umodne og absorberede af egen lidelse.

De kan derfor ikke møde barnet på en tilstrækkelig empatisk og mentaliserende måde, hvorved barnets integritet, livsduelighed men også fysiske helbred kompromitteres.

Kilde: Inge Schützsack Holm

Som et puslespil hvor brikkerne endelig faldt på plads

Det var et kæmpe øjeblik, da alt pludselig gav mening og brikkerne faldt på plads. Samtidig gav det ro at vide, at “det ikke var mig, der var skør, det var faktisk sådan det var”.
“Den onde mor” er et tabu i vores samfund, men som Inge Holm forklarer, er mor-adfærd tillært adfærd. Det er ikke – som hos dyrene – et instinkt, der viser hende vejen til omsorg for hendes afkom naturligt.

Noget som ikke alle ved, er at traumer fra opvæksten med tiden sætter sig i kroppen som uforklarlige smerter. I fagtermer kaldes det “psykosomatiske smerter”. På en fin og empatisk måde fortæller bogen, hvordan patienter med traumer ofte puttes i hypokonder-kassen. Men, som forfatteretn redegør for, er det et fysiske udtryk for en kompromiteret tilknytningsrelation til forældrene.

Psyko-somatik: endelig en forklaring

Jeg har selv haft “uforklarlige” smerter i kroppen. Med årenehar jeg fået dem reduceret dem ved hjælp af psykoterapi. Men for alle med en dysfunktionel familiebaggrund vil denne bog give en følelse af endelig at blive “set” og forstået – og det er utrolig givende.

Det gjorde mig ked af det at læse om, hvordan traumer neurogenetisk går i arv fra forælder til barn. I nogle tilfælde fastholdes de igennem generationer. Det er derfor er de så svære at bryde. For som Inge Holm beskriver vores neurale netværk i hjernen: “Use it or loose it”.
Det vil sige, at har man brugt sin barndom på at overleve i kaos, vil man mangle fx sociale kompetencer i hverdagen.

Men samtidig giver bogen håb, da hjernen kan lære det selv som voksen. Også selvom den ikke blev født med dem eller den blev skadet undervejs i opvæksten. Og det leder mig til at sige: Livsfarlig familie er nøglen til at bryde den sociale arv. Ihvertfald ud fra en neurogenetisk tilgang.

Jeg anbefaler bogen til alle, der har brug for at vide mere om, hvad dysfunktionalitet gør ved vores udvikling og trivsel.

Livsfarlig Familie
Forlaget Historia
Udgivelsesår 2019
220 sider
Bogen er på dansk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *