Bogforside til den indre uro af inge schuützack holm
Bøger på dansk

BOG: Den indre uro – af Inge Schützack Holm

Det første jeg tænkte, da jeg havde læst bogens første kapitel var det er fandme uhyggeligt – den kunne lige så godt hedde “min historie”.

Det er den mest omfattende og grundige bog om traumer jeg endnu har læst. Inge Holm kombinerer høj, faglig viden med empatisk og teoretisk indsigt i de mønstre som psykisk sårbare mennesker oplever. Hun bringer tunge, faglige studier inden for klinisk psykologi ned i en kontekst, som man kan forstå.


Indre uro er en samlebetegnelse for den stress og smerte, der følger af utryg tilknytning og tilknytningstraume.

Med afsæt i evolutionspsykologi, neurovidenskab og tilknytningsteori viser Inge Schützsack Holm, hvordan traumatisering i de tidlige tilknytningsrelationer påvirker hjerne og nervesystem i form af alvorlig dysregulering.

Bogen kommer ind på en række centrale fænomener som hyperarousal, overlevelsesadfærd, traumatiske erindringer, dissociation, somatisk hukommelse, identitetsforstyrrelser, skam, forladthedsdepression, kompromitteret grænsesætning, mentaliseringsbrist og selvbeskyttelsesstrategier.

Bogens omdrejningspunkt er, at heling af tilknytningstraume er mulig grundet hjernen og nervesystemets iboende selvhelingskapacitet. Inge Schützsack Holm peger særligt på psykoterapi og mindfulness som støtte i helingsprocessen.

Fra forfatterens hjemmeside


Hård – men god

Bogen var hård at læse, for den adresserede så mange af de indre oplevelser og traumer livet som borderline medfører. Blandt andet forstod jeg langt om længe den fysiologiske side af min angst samt grundene til den manglende grænsesætning. Den indre uro adresserer den medfølgende ensomhed – kaldet “forladthedsdepression”, som mangelfuld grænsesætning medfører.

Den største AHA-oplevelse var, at traumer efterlader hjernen fysiologisk forandret – herunder med skader i det præfrontale cortex, hippocampus og amygdala. Disse tre områder har afgørende betydning for vores udvikling, og om vi bliver udstyret med overlevelsesorienterede hjerner eller udviklingsorienterede hjerner.

Det siger sig selv, at den første type er i fokus. Ikke mindst hjalp det mig til at forstå den fysiologiske skade man som borderline har på en fin og saglig måde, uden løftede pegefingre. Tværtimod! Inge Holm gør empatisk og indsigtsfuldt rede for de udfordringer man kan stå i som diagnoseramt.
Det var en lettelse at forstå at min sygdom ikke kun ligger i “psyken”, men også er fysisk til stede i hjernen. Derfor healede det rigtig meget at vide, hvorfra mine reaktionsmønstre stammede, for så kan man bedre begynde at arbejde med dem.

Den Indre Uro
Forlaget Historia
Udgivet i 2016
407 sider
Sprog: Dansk

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *